• odliczamy do Retro Lato
    Biker Event Day

  • Pierwszy Biker Event Day – ONLINE !!

Regulamin

Regulamin
Biker Event Day

1. Uczestnikiem jest każda osoba przebywająca na terenie imprezy.

2. Uczestnicy BED mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą opuszczenia miejsca spotkania.

3. Na terenie imprezy obowiązują przepisy ruchu drogowego zgodne z Kodeksem Drogowym.

4. Należy stosować sie do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów BED, policjantów oraz SM.

5. Kultura osobista – Pamiętaj, że na spotkaniach obowiązuje absolutny zakaz upalania i innego nieodpowiedniego zachowania na placu. Złamanie regulaminu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem ze spotkania, wezwaniem ochrony obiektu, a w skrajnych przypadkach skonsultowaniem się Policją.

6. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne dla motocyklistów i widzów na terenie BED, pojazdy parkujące na terenie HWS Łuczniczka ponoszą opłaty zgodnie z cennikiem w parkomatach.

7. Każdy kierowca jest odpowiedzialny za powstałe ewentualne szkody, które spowoduje swoim zachowaniem i działaniami na terenie spotkania.

8. Uczestnictwo w imprezie jest tożsame z akceptacją regulaminu BED .

9. Każdy uczestnik biorący udział w Biker Event Day wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku (zdjęcia i filmy z imprezy)

                                                                                                                                                 Zarząd

                                                                                                                                     Biker Event Day

Komentarze są wyłączone.